Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie już za nami

Dnia 26 września br. w auli Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, swoje 55-lecie istnienia obchodził Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa . W wydziałowych uroczystościach rocznicowych uczestniczyli absolwenci rocznika 1965, studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2015/2016, goście honorowi, rodziny studentów oraz kadra dydaktyczna i naukowa Uczelni.
55-te obchody jubileuszowe WGIPB połączono z uroczystą inauguracją nowego 56 -go roku akademickiego w ramach struktur organizacyjnych Wydziału na UWM oraz wręczeniem dyplomów absolwentom.
Kolejnym elementem uroczystej inauguracji było odsłonięcie tablic pamiątkowych; ku czci – prof. Witoldowi Senissona – nestora olsztyńskiej geodezji i prof. Lubomira Włodzimierza Barana – ojca olsztyńskiej geodezji, dla uczczenia pamięci wybitnych naukowców Wydziału.
Zbilansowania dorobku i zasług Wydziału na rzecz Uczelni, regionu, kraju i nauki
w swoich wystąpieniach dokonali Rektor UWM profesor R. Górecki oraz Dziekan Wydziału dr hab. inż. R. Wiśniewski, prof. UWM.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w wyniku wieloletnich, innowacyjnych i skutecznych przekształceń doprowadzono do zdobycia przez WGIPB naukowej kategorii „A” w minionym roku akademickim oraz uzyskania oceny „wyróżniającej” Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jest to obecnie jedyny Wydział Geodezyjny w Polsce z tak silną pozycją naukową i edukacyjną.
Podsumowaniem uroczystości rocznicowych i immatrykulacyjnych było przyznanie nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana oraz pierwszy wykład w tym roku akademickim nt.: „Teorii ruchu ziemi i jego związków z geodezją i naukami pokrewnymi”, który wygłosił laureat nagrody prof. Aleksander Brzeziński z Politechniki Warszawskiej.