Dnia 9 listopada 2015 r. w Giżycku odbyło się kolejne spotkanie z członkami W-MOIIB

W spotkaniu uczestniczyli; Marian Zdunek Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB, który prowadził spotkanie przy asyście Grzegorza Karpy – Dyrektora Biura W-MOIIB.
Z-ca Przewodniczącego Rady Kol. Marian Zdunek na wstępie przywitał przybyłych członków W-MOIIB. Omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem W-MOIIB oraz związane z problematyką przestrzegania zasad podyktowanych przepisami w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na drugą część spotkania przybyli przedstawiciele Władz lokalnych. Spotkanie przebiegało w serdecznej i koleżeńskiej atmosferze, za co  gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom.