Składanie wniosku o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu

Składanie wniosku o wyznaczenie ponownego egzaminu w terminie 26.02.2021 r. (dotyczy osób które nie zdały lub nie podeszły do egzaminu) – ostateczny termin składania wniosków do 12 stycznia 2021 r. Osoby nieposiadające konta w systemie kwalifikacji powinny przed złożeniem wniosku w wersji papierowej zarejestrować się w systemie (dotyczy głównie osób przystępujących do egzaminu pisemnego). Złożenie wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu nie wymaga wcześniejszego umówienia się. UWAGA! Sama rejestracja w systemie nie jest jednoznaczna ze złożeniem wniosku. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu wraz z formularzem osobowym musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do WMOIIB w wersji papierowej .