Terminy składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2021 r.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WMOIIB zawiadamia,że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące reżimy sanitarne w kraju wnioski o nadanie uprawnień budowlanych na wiosenną sesję egzaminacyjną, planowaną na 28 maja 2021 r., można złożyć jedynie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich w terminie od 7 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r. na adres:

Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
pl. Konsulatu Polskiego 1
10-532 Olsztyn

Rejestracja wniosków i wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzone w Biurze OKK. W przypadku braków formalnych w złożonych dokumentach, wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia wniosku, zatem bardzo ważne jest, by we wniosku podać aktualne dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).

Planowany termin egzaminu pisemnego w I sesji 2021 r. to 28 maja 2021 r. 

Osoby, które zamierzają przystąpić do powtórnego egzaminu w wiosennej sesji egzaminacyjnej 2021 r. (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek pocztą lub na adres e-mailowy Izby (okk@wam.piib.org.pl) do dnia 31.03.2021 r.