Przyjmowanie dokumentów na XXXVII Sesję – Wiosna 2021 r. (egzamin pisemny planowany 28 maja 2021r.)

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w celu złożenia dokumentów na uprawnienia budowlane najpierw należy zalogować się do portalu PIIB w celu rejestracji wniosku  (dostępny od 05.01.2021 r.) – KONSULTACJE WYŁĄCZNIE TELEFONICZNE.

Osoby, które nie są członkami Izby, powinny w pierwszej kolejności zarejestrować konto na Portalu PIIB (https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata) podając podstawowe dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer pesel). Na podany podczas rejestracji adres e-mail automatycznie wysyłany jest link w celu aktywacji konta.
Po zalogowaniu się do Portalu PIIB użytkownik może zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.

Czynni członkowie Izby, aby zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, powinni zalogować się do Portalu PIIB na swoje konto członkowskie. (https://portal.piib.org.pl/).

W trakcie rejestracji wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w pierwszym kroku należy podać adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy). Na podstawie podanego kodu pocztowego system sam określi Okręgową Komisję Kwalifikacyjną.
W kolejnym kroku wypełniamy formularz rejestracji wniosku i klikamy zatwierdź. Wybieramy termin złożenia dokumentów. Potwierdzenie wybranego terminu kończy proces rejestracji wniosku.

  • Uwaga! W trakcie wpisywania adresu zamieszkania prosimy o uważne podawanie danych ponieważ na podstawie wpisanego kodu pocztowego system automatycznie wybiera odpowiednią Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Po przejściu do kolejnego etapu rejestracji wniosku nie ma możliwości cofnięcia się do formularza z danymi miejsca zamieszkania czy też zmiany przypisanej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
  • Uwaga! Wnioski zarejestrowane w systemie (Portal PIIB) należy złożyć również w wersji papierowej w biurze Izby. Dotyczy wniosków o nadanie uprawnień budowlanych jak i wniosków o ponowny egzamin!

Terminy składania wniosków w sesji I/2021:

Okręgowa Komisji Kwalifikacyjna W-M OIIB zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr I/2021

Dokumenty należy złożyć w terminie:

07 – 29 stycznia 2021 r. ( termin ostateczny! )

Elektroniczna rejestracja wniosków w systemie kwalifikacji
https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata
zostanie uruchomiona dnia 5 stycznia 2021r.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku w wersji papierowej bardzo prosimy
o elektroniczną rejestrację w systemie kwalifikacji.

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami (w zaklejonej kopercie) należy złożyć w biurze W-MOIIB w wyznaczonym miejscu
w godz. 8:00 – 15:00
lub przesłać listownie na adres biura Izby
– KONSULTACJE WYŁĄCZNIE TELEFONICZNE!
( tel. 89 522 29 95 )

Wykaz wzorów dokumentów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE/ INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE