Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r. (odwołany) – NOWY TERMIN !!

Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r. (odwołany) – NOWY TERMIN !!
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zaplanowała nowy termin odwołanej sesji egzaminacyjnej na dzień 26 lutego 2021 r. :

  1. przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitarnych (w załączniku)
  2. część pisemna egzaminu odbędzie się z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:
    a) o godz. 9.00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
    b) o godz. 14.00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach,
  3. na podstawie stanu prawnego aktów prawnych ustanowionego na dzień 1 lipca 2020 r., który miał obowiązywać podczas egzaminu w dniu 4 grudnia 2020 r.

O miejscu oraz szczegółach egzaminu zostaną Państwo poinformowani w przesłanych listownie odpowiednio wcześniej zawiadomieniach o egzaminie.
Jednocześnie informujemy, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB przesunęła termin wiosennej sesji egzaminacyjnej na dzień 28 maja 2021 r.

Poniżej szczegółowe wytyczne:

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/WYTYCZNE-sesja-egz.-26.02.2021-.pdf