Seminaria Stacjonarne czy „Internetowe ” ?!

W dniu 16.01.19r. w Olsztynie odbyło się Seminarium p.t. „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” – „Obowiązki uczestników procesu budowlanego”. Seminarium zgromadziło 100 słuchaczy. Dzień wcześniej w Szczytnie udział w seminarium wzięło 50 osób. Dlaczego o tym piszemy, że odbyło się seminarium i ile osób wzięło w nim udział. To przecież powinno być takie oczywiste, że odbywają się szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, po co o tym pisać ?.

A jednak warto powiedzieć, że w większych miastach naszego województwa warmińsko-mazurskiego w seminariach uczestniczy zazwyczaj ok. 60 osób a w mniejszych ok. 40. Zauważyliśmy w ostatnim czasie pewien spadek zainteresowania stacjonarnymi formami szkoleń od momentu pojawienia się „onlainowych” internetowych (e-learning) form szkoleń po zalogowaniu się do strefy zamkniętej, gdzie znajduje się na dzień dzisiejszy szereg szkoleń dla naszych członków.

Zauważamy jednak, że spotkania lokalne dają możliwość dyskusji i wymiany poglądów oraz doświadczeń. Seminaria coraz częściej składają się z 2 części lub nawet 3. Pierwsza to ta ogólna informująca uczestników o bieżących zmianach w ustawodawstwie w przepisach, o zmianach w technologiach. Druga pozwala na prowadzenie otwartej dyskusji pomiędzy słuchaczami a prelegentem, każdy może wnosić swoje uwagi zadawać pytania. Trzecia to forma warsztatów czyli teoria w praktyce.

To nie jest porównanie, która metoda jest lepsza. Ponieważ obydwie się nie wykluczają a wręcz uzupełniają. Dlatego uważamy, że sukces polega na umiejętnym wykorzystywaniu obydwu metod.

Zachęcamy Naszych członków do czynnego udziału.