Spotkanie w Lidzbarku Warmińskim

W dniu 15.02.19r. odbyło się w „Termach Warmińskich” w Lidzbarku Warmińskim spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z przedstawicielami władz miasta Lidzbark Warmiński oraz przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej powiatów lidzbarskiego i braniewskiego z udziałem członków W-MOIIB reprezentujących te powiaty.

Gości przywitał Władysław Bielski członek Okręgowej Rady W-MOIIB jednocześnie Przewodniczący Zespołu Ds. Współpracy z Samorządami i Administracją Rządową.
Władysław Bielski przywitał lokalnego gospodarza spotkania Marka Aleksiejczuka Członka Rady W-MOIIB oddając mu głos oraz Andrzeja Stasiorowskiego Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.

Marek Aleksiejczuk po wprowadzeniu otworzył dyskusję.
Głos jako pierwsi zabrali Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego oraz Jarosław Kogut Wicestarosta Lidzbarski. Członkowie W-MOIIB w dyskusji podnieśli kilka kwestii m.in. dotyczącą prośby o formułowanie, w miarę możliwości, specyfikacji istotnych warunków zamówień tak aby lokalne firmy oraz osoby mogły przystępować do przetargów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim, Starostwa powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warmińskim i Braniewie.

O godz. 17.00 odbyło się szkolenie poświęcone zmianom w przepisach – prawo budowlane.

Po zakończeniu szkolenia odbyło się spotkanie integracyjne podczas którego przeprowadzony został turniej kręglowy a zwycięzcy zostali uhonorowani symbolicznymi nagrodami.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i owocne dyskusje oraz osobom biorącym udział w przygotowaniach i organizacji.