Uprawnienia budowlane w XXXII sesji egzaminacyjnej wręczone!

W dniu 15 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 w sali konferencynej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
XXXII sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa trwała w dniach 23 listopada – 06 grudnia 2018 r. Do egzaminów w 6 specjalnościach (konstrukcyjno – budowlana, drogowa, mostowa. elektryczna, sanitarna i telekomunikacyjna) przystąpiło łącznie 138 osób, z czego 102 osób uzyskało wyniki pozytywne. Dotychczas OKK W-MOIIB nadała 2650 uprawnień budowlanych.
Naszymi gośćmi na uroczystości byli: Izabela Sielicka – Werner – Kierownik Oddziału architektoniczno – budowlanego  Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marcin Kuchciński – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyna, Maciej Kotarski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Ewa Paturej – Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Robert Wójcik – Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, mgr inż. arch. Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Tomasz Gosiewski – Dyrektor biura oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie.
7 osób które osiągnęły bardzo wysokie wyniki na egzaminie, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz izbowe upominki.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!