Ostatnie wolne miejsca na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o. Olsztyn

zaprasza na

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Sesja letnia II/2023 –  egzamin w dniu 17.11.2023 r.

kurs w trybie hybrydowym

TERMINY ZAJĘĆ:
 
21 – 22.10.2023
28 – 29.10.2023
04 – 05.11.2023
11 – 12.11.2023
MIEJSCE:  

Ø  zajęcia on-line (2 weekendy): platforma Microsoft Teams

Ø  zajęcia stacjonarne (2 weekendy): siedziba W-MOIIB


w specjalnościach:

 • KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
 • INŻYNIERYJNEJ :
  • mostowej
  • drogowej
 • INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
  • telekomunikacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kurs@pzitbolsztyn.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa
tutaj

Cena: 2.200,00 zł.

(możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn

mBank 37 1140 2004 0000 3002 7906 2392

Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa należy wysłać na adres e-mail: kurs@pzitbolsztyn.pl

Organizowany przez PZITB o.Olsztyn kurs daje gwarancję jakości. Prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z  zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Dodatkowe informacje tel: 508-165-512
lub e-mail:  kurs@pzitbolsztyn.pl

Nie zwlekaj – to ostatnia chwila na zapisy !!!

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Organizator kursu zastrzega możliwość zmiany formy, miejsca, daty lub odwołania kursu w całości.
 2. W sytuacji braku wymaganej liczby chętnych osób, organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania kursu.