Konkurs propagujący bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Konkurs pod hasłem „NIEBEZPIECZNA BUDOWA” został zorganizowany po raz pierwszy w 2018 roku z inicjatywy Wydziału Geodezji UWM w Olsztynie oraz firmy JURGO. Była to kontynuacja wcześniejszych działań UWM w Olsztynie promujących bezpieczeństwo w budownictwie. Działania przerwała pandemia ale chwili obecnej podjęte zostały działania aby kontynuować tą inicjatyw

Warmińsko Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa objęła przedsięwzięcie Honorowym Patronatem.

Poniżej przybliżamy w telegraficznym skrócie ideę konkursu :

PATRONAT HONOROWY :

PATRONAT WSPIERAJĄCY :