Centralne Uroczystości Dnia Budowlanych już za nami.

W dniu 03.10.2023 r. w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej w Warszawie miała miejsce piękna uroczystość. Po 3-letniej przerwie środowisko budowlane świętowało Centralne Obchody Dnia Budowlanych 2023.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością licznie zgromadzeni Goście, przedstawiciele organów władzy państwowej i samorządowej, instytucji naukowych, związków, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy i związkowcy, przedstawiciele Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz koleżanki i koledzy z bratnich Izb Okręgowych.

Z ramienia naszej Izby w obchodach wzięli udział członkowie Okręgowej Rady W-MOIIB z Przewodniczącym Jarosławem Kuklińskim na czele.

Niezmiernie miło jest nam również poinformować, że w tym szczególnym dniu członek Prezydium W-MOIIB, a zarazem Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Pan Marian Zdunek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa, za działalność na rzecz społeczności lokalnej. W imieniu Prezydenta RP Order został wręczony przez Piotra Uścińskiego – Wiceministra Rozwoju i Technologii.
Serdecznie gratulujemy.

Piękna gala na długo pozostanie w naszej pamięci. Po oficjalnym rozpoczęciu, przemówieniach i odznaczeniach odbyła się fantastyczna część artystyczna i bankiet.

Wspólne świętowanie i obecność naszego Samorządu Zawodowego w tym wydarzeniu daje pozytywny wydźwięk, zaangażowanie i integrację z całą społecznością osób pracujących w sektorze budownictwa.

Krajowemu Komitetowi Organizacyjnemu Dnia Budowlanych 2023 gratulujemy organizacji tak podniosłego wydarzenia.