Rada W-MOIIB obradowała w dniu 20.05.2021r.

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.
Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 18.03.2021r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 22.04.2021r.
 5. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 28.04.2021r.
 6. Omówienie przebiegu obrad XX Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
  w dniu 23 kwietnia 2021r. Omówienie wniosków zjazdowych.
 7. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB w 2021r.
 8. Informacja z realizacji spotkań realizowanych przez W-MOIIB.
 9. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 10. Omówienie spotkań integracyjnych 2021-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przydziału członkom Rady zakresu prac wynikających z ramowego programu działalności Izby na okres kwiecień 2021 – kwiecień 2022
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminarza posiedzeń Prezydium Rady i Rady W-MOIIB w II półroczu 2021.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 14. Sprawy różne i wniesione.