Listy osób zdających egzamin ustny (pozytywne wyniki egzaminu pisemnego)

Informujemy, że z zgodnie z wytycznymi sanitarnymi podczas egzaminu ustnego, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Olsztynie nie udostępni komputera z dostępem on-line do biblioteki norm PIIB z przepisami.

Podczas przygotowania do egzaminu ustnego zdający  korzysta wyłącznie z przyniesionych przez siebie na egzamin materiałów egzaminacyjnych w formie drukowanej – papierowej (teksty aktów prawnych, Polskie Normy oraz Eurokody).

Obwiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/ID.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/IE.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/IH.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/IM.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/IS.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/IT.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/KB.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/kolejowa-KOB.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/kolejowa-SRK.pdf