NA GORĄCO. PROJEKT ZMIENIAJĄCY PRAWO BUDOWLANE ZOSTAŁ PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD. Czekamy – zobaczymy.

Wczoraj (06.11.19r.) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że projekt ten prawdopodobnie trafi do parlamentu, gdzie debatować nad nim będą posłowie i senatorowie.
Miejmy nadzieję, że osobiście zapoznają się z tym projektem i dostrzegą zagrożenia jakie z niego wynikają.

Komunikat prasowy MIiR koncentruje się m.in. na tym, że inwestorzy będą załączać mniej dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę, gdyż trzeba będzie dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego (PB):
– projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT),
– projekt architektoniczno-budowlany (PA-B).
Nie będzie natomiast dołączane nowe opracowanie (którego obecnie nie ma): projekt techniczny (PT), zawierający część obecnego PA-B.

MIiR nie informuje jednak, że jeśli chodzi o objętość dokumentów, zabieg ten ZWIĘKSZA, a nie zmniejsza objętości papierologii dołączanej do wniosku o pozwolenie na budowę, gdyż:
– wymagane będą dodatkowe dokumenty, których obecnie inwestor nie ma obowiązku dołączać (np. oświadczenie o możliwości podłączenia do sieci cieplnej, czy dokument uprawnień budowlanych projektantów),
– podział na 3 odrębne części projektu budowlanego (obecnie cały PB stanowi jedną całość) skutkuje według nowych przepisów konieczność powielania tych samych dokumentów we wszystkich trzech częściach PB (obecnie dołącza się je w jednym wspólnym PB),
– powielane będą również rysunki i części opisów w każdej z trzech odrębnych części PB.

Jednak co najważniejsze – trudno dzisiaj ocenić finansowe i terminowe skutki braku koordynacji architektury z konstrukcją i branżami sanitarną czy elektryczną, która z całą pewnością nastąpi po wprowadzeniu planowanego rozwiązania w życie.

Gdy projekt ten zostanie publicznie okazany w wersji przyjętej przez rząd będziemy na bieżąco pokazywać jakie skutki w praktyce przyniosą planowane rozwiązania.