Dobry czas. Spotkanie W-MOIIB z władzami miasta Elbląga oraz przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej. Odbyło się również szkolenie i spotkanie integracyjne.

W dniu 15.11.19r. odbyło się w Hotelu MŁYN w Elblągu spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z przedstawicielami władz miasta Elbląga oraz przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej miasta Elbląg i powiatu elbląskiego.

Gości przywitał Marian Zdunek Sekretarz Okręgowej Rady W-MOIIB jednocześnie członek Zespołu Ds. Współpracy z Samorządami i Administracją Rządową. Na wstępie przekazał serdeczne pozdrowienia płynące od Mariusza Dobrzenieckiego Przewodniczącego Rady W-MOIIB.

Marian Zdunek przywitał Witolda Wróblewskiego Prezydent Miasta Elbląga oraz lokalnych gospodarzy spotkania Janusza Nowaka Z-cę przewodniczącego Rady W-MOIIB, Annę Szymańską Członka Okręgowej Rady W-MOIIB jednocześnie pracującej w Zespole Ds. Współpracy z Samorządami i Administracją Rządową W-MOIIB oraz w Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego W-MOIIB.

Jako pierwszy głos zabrał Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląga.
W spotkaniu uczestniczyło wielu przedstawicieli  jednostek administracji architektoniczno-budowlanej, byli również przedstawiciele Sanepidu i Straży pożarnej. Trzeba przyznać, że spotkanie przyniosło wiele dobrego w kontekście współpracy pomiędzy pracownikami administracji a osobami wykonującymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na różnych płaszczyznach działania w procesie inwestycyjnym.

O godz. 13.00 rozpoczęło się szkolenie dla członków W-MOIIB oraz pracowników administracji.

Po zakończeniu szkolenia odbyło się spotkanie integracyjne podczas którego nie zabrakło ciekawych konkursów z nagrodami ufundowanych przez W-MOIIB i sponsorów.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i owocne dyskusje oraz osobom biorącym udział
w przygotowaniach i organizacji ze szczególnym wskazaniem osoby Kol. Anny Szymańskiej.