Konkurs plastyczny „Świąteczna kartka W-MOIIB” startuje po raz czwarty!

Szanowni Członkowie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

po raz czwarty mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkie Dzieci i Wnuki czynnych członków W-MOIIB do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Świąteczna kartka W-MOIIB”.

Prace przesyłane w ramach konkursu powinny być:
– tematycznie związane ze Świętami Bożego Narodzenia i budownictwem,
– wykonane za pomocą farb, kredek lub flamastrów,
– SAMODZIELNIE (!) namalowane przez Dzieci w wieku od 3 do 12 lat,
– w formacie A4 – imię i wiek autora wpisujemy na pierwszej stroniena odwrocie nazwisko autora, adres oraz email i nr telefonu Opiekuna

Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach poprzez wiadomość email do Opiekunów. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane czytelnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w związku z konkursem „Świąteczna kartka W-MOIIB” (załącznik do regulaminu konkursu).

Zgłoszenia, które nie będą zawierały kontaktu do Opiekuna i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, nie będą rozpatrywane. Prosimy zachować wymagania dotyczące techniki, tzn. wykorzystanie farb, kredek lub flamastrów. Techniki np. wyklejania watą czy obsypywania brokatem – choć są niewątpliwie bardzo efektowne –  uniemożliwiają drukarni przeniesienie dzieła na papier. Prace wykonane techniką inną niż farby, kredki lub flamastry nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie o wyrażenie zgody można pobrać TUTAJ

Z Regulaminem można się zapoznać TUTAJ

Każdy z uczestników konkursu otrzyma drobny słodki upominek, a autor zwycięskiej pracy otrzyma niespodziankę w postaci nagrody rzeczowej. Mamy nadzieję, że konkurs zostanie przez wszystkich pozytywnie odebrany i że nasze Dzieciaki chętnie wezmą w nim udział. Zwycięski rysunek/malunek/wiekopomne dzieło zostanie przeniesiony w drukarni na papier i w ten oto sposób otrzymamy niepowtarzalną, wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju kartką świąteczną, którą roześlemy do zaprzyjaźnionych instytucji, urzędów i bratnich Izb!

Prace w oryginale prosimy przesyłać lub dostarczać osobiście do biura Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn, pokój nr 213, z dopiskiem na kopercie  „Świąteczna kartka W-MOIIB” do dnia 18.11.2019 r.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na naszej stronie www.wam.piib.org.pl  Prosimy o zapoznanie się.

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Mariusz Dobrzeniecki

Przewodniczący Rady
Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa