Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB w sprawie wyznaczenia ponownego terminu egzaminu w sesji nr I/2021

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna zawiadamia, że osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji I/2021 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu do dnia 31 marca 2021r.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w sesji II/2020 (luty – marzec 2021r.) mogą składać wnioski o wyznaczenie terminu egzaminu bez załączania decyzji (decyzje wydane będą w terminie późniejszym).

Wnioski należy składać na adres: okk@wam.piib.org.pl

Poniżej wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu:

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/wniosek_o_ponowny_egzamin-1.doc