Dzienniki budowy w formie elektronicznej i inne zapowiedzi zmian w projektach ustaw w wykazie prac rządu.

Umożliwienie prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej – to najważniejsza zmiana, jaka została zaproponowana w projekcie ustawy nowelizującej prawo budowlane i ustawę o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Informacja o projekcie właśnie została wpisana do wykazu prac rządu. Jak wskazano w uzasadnieniu, potrzeba skorygowania dopuszczalnych form prowadzenia dokumentacji była widoczna już dawno, a pandemia koronawirusa tylko ją uwypukliła. Do tej pory dokumentowanie robót budowlanych było możliwe jedynie w postaci papierowej, podobnie jak prowadzenie książki obiektu budowalnego. W nowelizacji ustawy mają zostać dookreślone szczegóły dotyczące działania portalu e-Budownictwo. Również centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie zostaną dostosowane do współczesnych realiów. Ustawa nie narzuci prowadzenia dokumentacji budowalnej w formie elektronicznej, jednak nowe rozwiązania mają być wygodne dla przedsiębiorców i umożliwią kontrolowanie dzienników budowy z dowolnego miejsca, np. z poziomu komputera czy smartfona. Dalsza elektronizacja procesu budowlanego to najistotniejsza, ale nie jedyna zmiana wprowadzana w nowelizacji ustawy. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dostrzegło również konieczność dostosowania do trudnej sytuacji epidemicznej przepisów, które dotyczą przeprowadzania egzaminów pozwalających uzyskać uprawnienia budowlane. Terminy mają być bardziej elastyczne, a ich ustalaniem zajmą się izby samorządu zawodowego. Krajowe i okręgowe sądy dyscyplinarne izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa zyskają możliwość pracy w formie zdalnej. Istotną zmianą będzie również umożliwienie dostępu do akt sprawy nie tylko na miejscu, lecz także elektronicznie. Będzie to możliwe w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Rejestr zmian BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – czytaj