Zakończyła się XXXVI sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane II/2020 została zakończona. Do egzaminu pisemnego w dniu 26 lutego 2021 r. w 9 specjalnościach podeszły 102 osoby, wynik pozytywny uzyskały 82 osoby.  Do egzaminu ustnego podeszło 117 osób, wynik pozytywny otrzymały 73 osoby. Wszystkim, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane serdecznie gratulujemy.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych zostaną wysłane listem poleconym ZPO.