Odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Infrastruktury w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw