Startuje elektroniczny system informacji o kwalifikacji

Z dniem 14.01.2020 r. w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa startuje system elektronicznej informacji kwalifikacji do uprawnień budowlanych. Dzięki systemowi będzie można wstępnie zarejestrować wniosek, umówić godzinę spotkania w biurze OKK W-MOIIB oraz na bieżąco śledzić swoje postępowanie w sprawie nadania uprawnień budowlanych (dopuszczenie do egzaminu, wyniki, itp.) Zapraszamy do korzystania TUTAJ