06.02.20r. Senat przyjął z 11. poprawkami ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza szereg zmian w przepisach dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego. Najważniejszą zmianą jest podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Ponadto ustawa przewiduje rozwiązania mające na celu doprecyzowanie regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne w zakresie m.in. procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, zasad sporządzania projektu budowlanego czy stwierdzenia nieważności decyzji.

Przypominamy jednak, że przegłosowana przez Senat ustawa trafi do Sejmu.

Opinia do ustawy