Od 1 sierpnia 2022 r. brak decyzji o wpisie do CRUB

Przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557), które weszły w życie w dniu 1 sierpnia 2022 r., dokonano istotnej zmiany m.in. w zakresie zasad dokonywania wpisów uprawnień budowlanych i zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Czytaj dalej …..

Źródło : PIIB