Aplikacje Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mobilnych. Warto, by wśród nich znalazły się również rozwiązania stworzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Więcej informacji …….

Źródło : PIIB