VII Regaty Żeglarskie W-MOIIB o mistrzostwo Polski w klasie Omega

Łukasz Łada, Bartłomiej Spendel i Łukasz Szklanny ze Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanęli na podium po zaciętej rywalizacji dziesięciu (10) załóg
w tegorocznej siódmej już edycji Regat Żeglarskich o mistrzostwo Polski w klasie Omega, organizowanych przez Warmińsko-Mazurską OIIB.

Drugie miejsce zajęli nasi – załoga z Warmińsko-Mazurskiej OIIB w składzie: Adam Baranowski, Tomasz Sikorski i Filip Borejko.

Trzecie, inżynierowie z Łódzkiej OIIB: Przemysław Kozłowski, Wojciech Łochnicki
i Marek Walczak. Gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy i dziękujemy za udział wszystkim zawodnikom i naszym gościom.

Było wspaniale. Rywalizowaliśmy w ostatni weekend wakacji, tradycyjnie na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. Pogoda, wiatr i kapitalna żeglarska atmosfera nie zawiodły. Regaty, odbierane już niemal jako olsztyńskie święto żeglarzy, rozpoczął Jarosław Kukliński, przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Przywitał licznie przybyłych Gości w osobach :

– Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza

– Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusza Dobrzenieckiego

– Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Andrzeja Szarata

– Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej Andrzeja Garbacza

– członków Prezydium PIIB:

Wiceprezesa Mieczysława Grodzkiego,

Wiceprezesa Rafała Zarzyckiego,

Sekretarza Tomasza Piotrowskiego,

Przewodniczącego KSD PIIB Mariana Zdunka,

Rzecznika Koordynatora KROZ PIIB Dariusza Walaska,

– Przewodniczących OIIB:

Renatę Staszak (Kujawsko-Pomorska OIIB),

Romana Lulisa (Mazowiecka OIIB),

Janusza Szczepańskiego ( Dolnośląska OIIB),

Mirosława Boryczko (Małopolska OIIB),

Krzysztofa Wilde (Pomorska OIIB),

Romana Karwowskiego (Śląska OIIB),

Grzegorza Dubika (Podkarpacka OIIB),

– Zastępców Przewodniczących OIIB:

Agnieszkę Żero (Podlaska OIIB)

Dariusza Flak (Lubelska OIIB)

Piotra Parkitnego (Łódzka OIIB)

– Przedstawicieli Prezydium W-MOIIB:

Arkadiusza Gniewkowskiego Skarbnika W-MOIIB

Rafała Miksę Sekretarza W-MOIIB

Dyrektorów biur KUP, MAZ i W-MOIIB OIIB: Angelikę Stranz, Michała Stępnia
i Grzegorz Karpa.

oraz Martę Kulikowską odpowiedzialną za organizację regat

…i chyba najważniejszych w tym dniu

– Żeglarzy – Inżynierów Budownictwa

Imprezę objęli Honorowym Patronatem: Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna
i Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ich obecność na regatach to radość i wyróżnienie, które podnosi rangę wydarzenia.

– Prezes Polskiej Izby Mariusz Dobrzeniecki życzył żeglarzom koleżeńskiej rywalizacji.

– No i popłynęli! – nie krył emocji tuż po starcie Piotr Grzymowicz.

Już po raz siódmy inżynierowie ruszyli do zmagań żeglarskich o mistrzostwo Polski
w klasie Omega. Ładna pogoda gwarantuje, że będą to udane i pełne sportowej rywalizacji zawody.

Podczas gdy zawodnicy rozpoczęli sportową rywalizację Nasi Goście po krótkim dopingu załóg udali się na wycieczkę do Gietrzwałdu na zaproszenie Wójta Gminy Gietrzwałd, który towarzyszył nam podczas wycieczki.

Jednocześnie kierujemy słowa uznania do Pani przewodnik za przedstawienie historii
w fantastycznej atmosferze.

Jesteśmy przekonani, że ta wycieczka pozostanie na długo w pamięci Naszych Gości.

Dziękujemy prezesowi PIIB, członkom Prezydium PIIB, przewodniczącym Organów PIIB oraz naszym bratnim Izbom: Kujawsko-Pomorskie, Dolnośląskiej, Mazowieckiej, Małopolskiej, Pomorskiej, Śląskiej, Podkarpackiej, Podlaskiej, Lubelskiej, Lubuskiej oraz Łódzkiej.

Nagrody i upominki dla zwycięskich załóg wręczył Jarosław Kukliński z Mariuszem Dobrzenieckim przy udziale sędziego regat Rafała Szukiela. Nie zabrakło wymiany podziękowań za miło spędzony czas i życzeń kontynuacji dalszych edycji naszych regat. Wasza obecność sprawia nam ogromną radość i jest dla nas wielkim zaszczytem. Integracja naszego samorządu jest dla nas priorytetem, a udział tak wielu załóg oraz przyjazd tak wielu zaproszonych gości, umocniły nas w przekonaniu, że nasza inicjatywa służy dobrym relacjom i zacieśnianiu więzi między Okręgowymi Izbami. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z wydarzenia.

Poniżej kilka migawek :