Merytoryczne spotkanie w Działdowie

Ostatnie przed wakacjami spotkanie z członkami W-MOIIB odbyło się w Działdowie w dniu 26.06.23r. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej reprezentujący miasto i powiat działdowski.