Wręczone uprawnienia Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych z XLI sesji egzaminacyjnej wręczone.

WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH to zwieńczenie pracy jaką Kandydaci włożyli w zdanie niełatwych egzaminów na uprawnienia budowlane

Uroczystość odbyła się w dniu 26 czerwca 2023 r. w Hotelu Omega w Olsztynie. Otworzył ją Przewodniczący Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB Jackiem Zabielskim
Rangę wydarzenia podkreślili zaproszeni Goście. Dziękujemy za obecność Przedstawicielom: administracji rządowej i samorządowej, organów krajowych PIIB, urzędów i instytucji, szkolnictwa oraz samorządów zawodowych z Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Byli też z nami członkowie Prezydium, Przewodniczący Organów oraz członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB
…i najważniejsi tego dnia
INŻYNIEROWIE odbierający decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wraz z bliskimi. Witamy Was na pokładzie i jeszcze raz wszystkim GRATULUJEMY !!!
Miło nam, że tak licznie przybyliście na tę uroczystość
Poniżej przedstawiamy skróconą statystykę z zakończonej XLI sesji egzaminacyjnej w W-MOIIB:
Do egzaminu pisemnego w tej sesji przystąpiło 106 osób.
Do egzaminu ustnego: 138 osób
– 90 osób uzyskało wynik pozytywny,
w 9 specjalnościach:
– konstrukcyjno – budowlanej – 43 osoby
– drogowej – 15 osób
– mostowej – 1 osoba
– sanitarnej – 16 osób
– elektrycznej – 5 osób
– kolejowej – kolejowe obiekty budowlane – 4 osoby
– kolejowej – sterowanie ruchem kolejowym – 1 osoba
– hydrotechnicznej – 2 osoby
– telekomunikacyjnej – 3 osoby
ogólna zdawalność egzaminu na uprawnienia budowlane w naszej Izbie to 73,36 %
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB nadała (łącznie z dzisiejszymi) 3407 uprawnień budowlanych.