Zakończył się XXII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zakończył się XXII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zjazd niemal jednogłośnie przyjął sprawozdanie wszystkich organów oraz udzielił absolutorium Krajowej Radzie za rok 2022. Uzupełniono również skład Krajowej Rady przewodniczącym Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Wojciechem Porębą oraz skład Krajowej Komisji Rewizyjnej Panią Joanną Małachowską z Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Zmieniono również statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Najważniejszymi zmianami jakie zostały przyjęte podczas Zjazdu były zmiany w zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Wręczono również Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Złote otrzymali Krzysztof Ciuńczyk, Anita Karcz, Marta Kot, Jarosław Kukliński, Jerzy Witczak. Srebrne oznaki otrzymali: Michał Miklas, Ewelina Pawelak, Zdzisław Smolibowski, Paweł Ziółkowski. Delegaci na XXII Krajowym Zjeździe złożyli 8 wniosków.
Odznaczenie wręczył Prezes Polska Izba Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki wraz z Przewodniczącą Zjazdu Renatą Staszak Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Panie Przewodniczący, proszę przyjąć serdeczne gratulacje. Uhonorowanie przez Zjazd Złotą Odznaką PIIB odzwierciedla Pana zaangażowanie i pracę na rzecz naszego Samorządu.