Konferencja naukowa – techniczna „Nowoczesne trendy i technologie rozwoju systemów kablowych WN”

W dniach 3 i 4 września 2015 roku w Starych Jabłonkach w Hotelu ANDERS odbyła się konferencja „Nowoczesne trendy i technologie rozwoju systemów kablowych WN”, poświęcona liniom i systemom kablowym WN. Organizatorami spotkania były firmy: ZUH Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Sp. z o.o. z Nidzicy, PRONAD Sp. z o.o. z Olsztyna oraz Pfisterer Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego. Patronat techniczny sprawowały: Politechnika Białostocka, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Patronem medialnym konferencji były Wiadomości Elektrotechniczne.

W konferencji wzięło udział ponad 110 osób, które reprezentowały energetykę zawodową i przemysłową, przedstawicieli producentów urządzeń i kabli, firmy wykonawcze oraz Politechnikę Białostocką i Politechnikę Poznańską. Otwarcia konferencji dokonał mgr inż. Jarosław Parciak (Onsite HV Solutions Central Europe Sp. z o. o. w Warszawie). Przedstawił On program merytoryczny spotkania oraz sprawy organizacyjne i logistykę. Uczestników konferencji powitali i życzyli owocnych obrad: prezes Zarządu Wiktor Wiśniewski (ZUH Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiktor Wiśniewski z Nidzicy Sp. z o.o.), prezes Zarządu Jarosław Kukliński (PRONAD Sp. z o.o. z Olsztyna), prezes Zarządu Piotr Marczak (Pfisterer Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego), w imieniu JM Rektora Politechniki Białostockiej – dr inż. Grzegorz Hołdyński, wiceprezes SEP i redaktor naczelny Wiadomości Elektrotechnicznych – dr inż. Krzysztof Woliński, prezes Wiesław Stankiewicz (SEP Oddział Olsztyn), Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady konferencji prowadził Jarosław Parciak. Uczestnicy wysłuchali następujących referatów:

  • Nowoczesne technologie i trendy rozwoju systemów kablowych WN i EWN” – prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska (Politechnika Poznańska),
  • Kryteria doboru przekroju kabli elektroenergetycznych WN w zależności od warunków środowiskowych” – dr inż. Marcin Sulkowski (Politechnika Białostocka),
  • Zasada doboru odcinków crosboningu” – dr inż. Janusz Jakubowski (RWE Stoen Operator Sp. z o.o., Warszawa).

Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja merytoryczna, która była kontynuowana podczas części technicznej konferencji.

Druga część obrad odbyła się na terenie Hali EXPO w Ostródzie, gdzie w specjalnie przygotowanej hali była zainstalowana: aparatura pomiarowa wraz z mufą 220kV Pfisterera, kablem WN oraz laboratorium zamontowane na samochodzie do badań odbiorczych metodą rezonansu o zmiennej częstotliwości. O budowie i sprawach eksploatacyjnych osprzętu i kabli 110 kV i 220 kV opowiedział przedstawiciel producenta Piotr Matczak. Opis próby napięciowej oraz jej realizację przeprowadzili: Jarosław Parciak i Wiktor Wiśniewski wraz z pracownikami laboratorium. Zebrani uczestniczyli w wykonaniu próby napięciowej głowicy kablowej probierczym systemem rezonansowym WRV 83/260 T. Próba polegała na wygenerowaniu napięcia o wartości 216 kV i odpowiedniej częstotliwości rezonansowej oraz pomiarze wyładowań niezupełnych. Po wykonaniu próby uczestnicy zostali zapoznani ze szczegółową analizą otrzymanych wyników podczas tej próby.

Po zakończeniu próby wysokonapięciowej uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami technicznymi budowy aparatury pomiarowej rezonansowego systemu probierczego o zmiennej częstotliwości. Zestaw aparatury pomiarowej zamontowany jest na trzyosiowej naczepie ciągnika siodłowego o długości 11 m, wysokości 4 m i masie brutto 34 tony.

Przerywnikiem w dyskusjach technicznych i wymianie poglądów na temat metod pomiarowych stosowanych w badaniach odbiorczych był występ aktora Cezarego Pazury i piosenkarki Sabiny Sago Live.

Organizatorom konferencji należą się słowa podziękowania za sprawne przeprowadzenie obrad oraz zorganizowanie wzorowej próby napięciowej z użyciem specjalistycznego sprzętu.

K.W.