W dniu 07.09.2015r. w Nidzicy odbyło się kolejne spotkanie z członkami W-MOIIB

Udział w spotkaniu z ramienia W-MOIIB wzięli Kol. Marian Zdunek Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB, Jerzy Żarkiewicz Członek Rady W-MOIIB oraz Henryk Sterczewski. Z-ca Przewodniczącego Rady Kol. Marian Zdunek na wstępie przywitał przybyłych członków W-MOIIB. Omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem W-MOIIB oraz związane z problematyką przestrzegania zasad podyktowanych przepisami w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na drugą część spotkania przybyli przedstawiciele Władz lokalnych oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.