Kolejny spływ kajakowy Dadaj-Barczewo (8-10.07.2016r.) za nami

Bardzo ciekawy i rzadko pokonywany na początkowym odcinku szlak kajakowy rozpoczyna się na jez. Dadaj koło Biskupca. Wiedzie rzeką Dadaj, która w okresach suchych niesie mało wody , w niektórych miejscach kajak trzeba holować. W dalszym biegu rzeki należy uważać na dwukilometrowy odcinek z sporymi głazami w nurcie.

My pokonaliśmy w pierwszym dniu 9.07.2016r. odcinek j. Dadaj-rz. Dadaj-Tumiany ok. 15km

Drugiego dnia 10.07.2016r. przepłynęliśmy odcinek Tumiany -Barczewo ok. 15km.

Źródło: http://www.szlaki.mazury.pl/Jez-Dadaj-Kromerowo-Tumiany-Barczewo-jez-Wadag-…/szlak-50
Copyright © www.szlaki.mazury.p

Prezentacja wmv do pobrania (najlepiej oglądać z dźwiękiem)