Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Olsztyńska Izba Budowlana wyraziły swoje poparcie

stanowisko_ekospalarnia

(List opublikowany został na łamach Gazety Olsztyńskiej str. 13 Wiadomości – piątek 08.07.2016r.)

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – samorząd zawodowy inżynierów budownictwa z regionu Warmii i Mazur oraz Olsztyńska Izba Budowlana – pragną wyrazić swoje poparcie dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu frakcji palnej z odpadów komunalnych w celu zapewnienia dostaw ciepła dla miasta Olsztyna.

Spalanie z pełnym odzyskiem energii zawartej w paliwach alternatywnych jest jednym z powszechnie projektowanych i wykorzystywanych na świecie elementów gospodarowania odpadami, zgodnym ze współczesnymi trendami gospodarki w obiegu zamkniętym. Elektrociepłownie zasilane paliwem odpadowym są niezbędnym dopełnieniem infrastruktury związanej z odzyskiem surowców i ich recyklingiem. Wykorzystanie zaawansowanych technologii w połączeniu z nowoczesną inżynierią pozwalają na budowę obiektu, który wpłynie korzystnie na poprawę jakości powietrza w naszym mieście i regionie. Dzięki temu projektowi Olsztyn ma szansę stać się jednym
z europejskich miast o najwyższych standardach w zakresie ochrony środowiska. Aktualnie uruchamiane na terenie naszego kraju spalarnie w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Koninie i Białymstoku, choć różnią się podstawowymi założeniami projektu (spalają odpady zmieszane), dają jednak świadectwo możliwości spełniania wysokich standardów środowiskowych przy termicznym przekształcaniu odpadów. Są też potwierdzeniem dostępności w Polsce najlepszych technologii gwarantujących wydajną pracę i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

W naszej opinii projekt jest niezwykle ważny – domknie proces zagospodarowania odpadów, a także poprawi bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Olsztyna. Zadowolenie budzi również fakt wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w celu odciążenia budżetu miasta i pomnożenia majątku komunalnego.

Z wysypiska do kaloryferów (czytaj artykuł)