Informacja z przebiegu spotkania przedstawicieli W-MOIIB z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim

W dniu 5 sierpnia 2014 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie

 W dniu 5 sierpnia 2014 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyło się spotkanie  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Marian Podziewski, Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Jerzy Szczepanik oraz Dyrektor Biura Wojewody Maria Bąkowska a ze strony W-MOIIB przewodniczący W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki oraz Władysław Bielski- sekretarz i Jarosław Kukliński z-ca przewodniczącego. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia nowych Władz Izby i zapoznania z kierunkami działalności W-MOIIB. W trakcie spotkania złożono obustronne deklaracje w zakresie możliwości współpracy na wielu płaszczyznach (m.in. w zakresie opiniowania projektów ustaw, zamówień publicznych, odznaczeń państwowych). Liczymy na to, że pierwsze spotkanie z Wojewodą W-M zapoczątkuje czynny udział przedstawicieli W-MOIIB w działaniach  państwowych reprezentowanych przez Wojewodę.

 

 

Przygotował:

Jarosław Kukliński

Olsztyn 11.08.2014