III Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącego Rady W-MOIIB 22 sierpnia 2015r.

logowmoiiblogoprezydent

 

 

Za nami III Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Puchar Przewodniczącego Rady W-MOIIB, które odbyły się w sobotę 22 sierpnia br. na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie.
W zawodach wystartowało 10 załóg (3 osobowych) w klasie OMEGA standard.
O godz. 9.00 ceremonii otwarcia Regat dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady
W-MOIIB wraz z Panią Haliną Zaborowską-Boruch Z-cą Prezydenta Olsztyna przy udziale Kol. Wiesławy Kędzierskiej-Niemyjskiej Skarbnika Rady W-MOIIB. Witając załogi, Przewodniczący życzył pomyślnych wiatrów.
Po przeprowadzeniu losowaniu numerów startowych i łodzi wszystkim załogom rozdano okolicznościowe koszulki z logo regat.
Rywalizacja zakończyła się ok. godz. 17.00 z wynikami :
I miejsce – Tomasz Sikorski, Renata Kozak, Paweł Trzonkowski
II miejsce – Janusz Pancer, Maciej Wesołowski, Jakub Wesołowski, Tadeusz Dubik
III miejsce – Maciej Paliński, Tomasz Uss, Paweł Małachowski
Zakończenie regat odbyło się wręczeniem nagród i upominków, które wręczyli Halina Zaborowska-Boruch Z-ca Prezydent Olsztyna i Marian Zdunek Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB przy udziale Rafała Szukiela sędziego regat.
Następnie uczestnicy regat wzięli udział w spotkaniu integracyjnym przy akompaniamencie zespołu muzycznego prezentującego szantowe rytmy.

Prezentacja wmv do pobrania (najlepiej oglądać z dźwiękiem)