I Regaty Żeglarskie W-MOIIB o Mistrzostwo Polski w Klasie OMEGA

logowmoiib

logoprezydent

logotv

 

 

Za nami I Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie OMEGA, które odbyły się w sobotę 15 sierpnia br. na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie.
W zawodach wystartowało 7 załóg (3 osobowych) w klasie OMEGA standard, reprezentujących Okręgowe Izby : Pomorską, Mazowiecką, Podkarpacką, Łódzką, Śląską, Wielkopolską, Warmińsko-Mazurską.
Regaty uświetnili swoją obecnością: Przewodnicząca Łódzkiej OIIB – Barbara Malec wraz z Członkiem Prezydium Rady Łódzkiej OIIB – Sławomirem Najgiebauerem, Przewodniczący Mazowieckiej OIIB – Mieczysław Grodzki i Z-ca Przewodniczącego Mazowieckiej Roman Lulis, Przewodniczący Wielkopolskiej OIIB – Włodzimierz Draber, Przewodniczący Podkarpackiej OIIB – Zbigniew Detyna oraz Z-ca Przewodniczącego Zachodniopomorskiej OIIB – Jan Bobkiewicz.
O godz. 9.00 ceremonii otwarcia Regat dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB przy udziale Członków Rady W-MOIIB. Witając przybyłych Gości oraz załogi, życzył załogom pomyślnych wiatrów oraz stopy wody pod kilem a Gościom miłych chwil spędzonych w Olsztynie.
Po przeprowadzeniu losowaniu numerów startowych i łodzi wszystkim załogom i Gościom rozdano okolicznościowe koszulki z logo regat.
Rywalizację załóg z pokładu łodzi spacerowej obserwowali zaproszeni Goście wraz z Przewodniczącym W-MOIIB, którzy jednocześnie podziwili brzegi jeziora Ukiel.
Po zaciętej rywalizacji, która zakończyła się ok. godz. 17.00 zwyciężyły następujące załogi:

I miejsce – Izba Pomorska
II miejsce – Izba Podkarpacka
III miejsce – Izba Mazowiecka

Zakończenie regat odbyło się wręczeniem nagród i upominków, które wręczyli Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna i Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB przy udziale Wacława i Rafała Szukiel sędziów regat byłych olimpijczyków i wielokrotnych reprezentantów Polski.
Następnie uczestnicy regat oraz goście wzięli udział w spotkaniu integracyjnym przy akompaniamencie zespołu muzycznego prezentującego szantowe rytmy.
Bardzo dziękujemy żeglarzom i Gościom za udział w regatach w przyjacielskiej atmosferze z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku.

Prezentacja wmv do pobrania (najlepiej oglądać z dźwiękiem)

Relacja pdf. – do pobrania