Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ostrzega!

„(…) Jak wynika z otrzymanych od laboratoriów badawczych sprawozdań, ponad połowa badanych próbek wyrobów otrzymała ocenę negatywną. Najwięcej nieprawidłowych wyników otrzymano w grupach wyrobów do izolacji cieplnej, membran (folie i papy), cementów, okien i drzwi, grzejników. Należy tu wyjaśnić, że w większości przypadków organy nadzoru budowlanego pobierając do badań próbki wyrobów kierują się wątpliwościami, co do spełnienia przez nie deklarowanych właściwości. Wątpliwości te pochodzą z praktyki organów, z informacji uzyskiwanych z rynku, od inwestorów oraz innych organów.”

Publikacja wyników badań próbek wyrobów budowlanych na stronie GUNB: http://bip.gunb.gov.pl/index_probki.php