W dniu 19.05.2017r. rozpoczęła się w W-MOIIB XXIX sesja egzaminacyjna

Dnia 19 maja 2017 r. o godz. 10.00 w W-MOIIB rozpoczęła się  XXIX sesja egzaminacyjna dla kandydatów na uprawnienia budowlane.
Do egzaminu pisemnego we wszystkich branżach przystąpiło 121 osób a do ustnego 151 osób.