W dniu 22.05.19r. Obradowała Rada W-MOIIB

Otwarcia posiedzenia dokonał Jarosław Kukliński Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

  1. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 10.04.2019r. i 22.05.2019r.
  2. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 24.04.2019r.
  3. Omówienie przebiegu obrad XVIII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB w dniu 12 kwietnia 2019r.
  4. Informacja z realizacji spotkań realizowanych przez W-MOIIB.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przydziału członkom Rady zakresu prac wynikających z ramowego programu działalności Izby na okres kwiecień 2019 – kwiecień 2020
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
  7.  Sprawy różne i wniesione.

Nadmienić trzeba, że nie zabrakło ożywionej dyskusji na temat kontrowersyjnych projektów ustaw szeroko omawianych w ostatnim czasie a edytowanych na stronie W-MOIIB.