Ostateczny harmonogram egzaminów ustnych w sesji I/2019 już dostępny

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że w zakładce „uprawnienia budowlane” znajduje się ostateczny harmonogram egzaminów ustnych w sesji I/2019, po uwzględnieniu wyników egzaminu pisemnego w dniu 17.05.2019 r.