Obradowało Prezydium Rady W-MOIIB

W dniu 13.11.2018r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad poruszono m.in. następujące zagadnienia:
– Omówiono projekt prowizorium budżetowego W-MOIIB na 2019r.

– Omówiono harmonogram przygotowań do XVIII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB.