Jest odpowiedź PIIB w sprawie projektów ustaw

Szanowni Członkowie W-MOIIB !

W związku z informacją opublikowaną w dniu 10.10.2018r. dot. uzgodnień i konsultacji publicznych w sprawie projektów ustaw o inżynierach budownictwa, o architektach przekazujemy informację o stanowisku i uwagach przesłanych do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w dniu 25.10.2018r.

Pismo PIIB do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Zestawienie uwag PIIB do projektów ustaw

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przekazała do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
– 33 uwagi do artykułów projektu ustawy o inżynierach budownictwa
– 37 uwag do artykułów projektu ustawy o architektach
– 14 uwag do projektu ustawy wprowadzającej

oraz szereg uwag o charakterze ogólnym.

W-MOIIB serdecznie dziękuje osobom, które zaangażowały się w opracowanie uwag do projektów ustaw. Świadczyć to może o tym, że nie pozostajemy bierni na sprawy Nas dotyczące.