22.09.22r. Obradowała Rada W-MOIIB

Otwarcia posiedzenia dokonał Jarosław Kukliński Przewodniczący Rady W-MOIIB.
Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 01.07.2022r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 25.08.2022r.
 5. Informacje z posiedzeń Krajowej Rady PIIB w dniach 13.07.2022r. i 07.09.2022r.
 6. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB w 2022r. za 7 m-cy.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie nowelizacji budżetu na rok 2022.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany regulaminu Komisji do spraw pomocy materialnej członkom Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wpłat i dopłat do spotkań szkoleniowo-integracyjnych organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
 11. Omówienie uchwały Rady Krajowej PIIB w sprawie elektronicznej wersji czasopisma Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Inżynier Budownictwa”.
 12. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 13. Informacja Zespół ds. zakupu siedziby dla W-MOIIB.
 14. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego
  do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 16. Sprawy różne i wniesione (III Regionalne Forum Inżynierskie, Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa).