UWAGA, ZDAJĄCY EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE!!!

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  W-MOIIB informuje, iż nie udostępnia osobom zdającym egzamin ustny na uprawnienia budowlane papierowej wersji obowiązujących przepisów i norm, zapewnia ich wersję elektroniczną. Zdający egzamin ustny, zgodnie z § 7ust. 4 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz.831), podczas przygotowywania się do odpowiedzi mogą posługiwać się tekstami aktów prawnych, Polskich Norm, w tym Eurokodów, które nie powinny zawierać komentarzy, uzupełnień, wyjaśnień i innych notatek.