Zgłoszenie wniosku o ponowny egzamin – WYSOKOŚĆ OPŁAT – sesja jesienna 2021 r.

UWAGA  –  osoby, które  przeszły  pozytywnie  proces  kwalifikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu na uprawnienia budowlane, mogą przystąpić  do egzaminu  w  sesji jesiennej 2021 r.  Takie osoby powinny złożyć wniosek o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane najpóźniej do 30 września 2021 r.

Osoby, które przystępują ponownie do egzaminu testowego bądź ustnego obowiązuje dotychczasowa wysokość opłat (stawki przed wejściem w życie Uchwały nr 8/R/21 KR PIIB  z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne).

Dowód opłaty za egzamin prosimy przesłać e-mailem na adres:  okk@wam.piib.org.pl najpóźniej do 30 października 2021 r.

Komunikat w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień:

Portal internetowy PIIB – Komunikat w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień