24.09.21r. Obradowała Rada W-MOIIB

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.
Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 09.07.2021r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 24.09.2021r.
 5. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 01.09.2021r.
 6. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB w 2021r.
 7. Uchwała w sprawie nowelizacji budżetu na rok 2021.
 8. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 9. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 10. Omówienie zasad organizacji obwodowych zebrań wyborczych na VI kadencję (2022-2026r.).
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie organizacji obwodowych zebrań wyborczych.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie regulaminów obwodowych zebrań wyborczych.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie wniosku o przyznanie Medalu Honorowego PIIB.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego
  do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 15. Sprawy różne i wniesione.