XXV Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane już rozpoczęta. O uprawnienia ubiega się 180 osób.

W dniu 15.05.2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęła się XXV Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane.

Otwarcia dokonali Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB oraz Andrzej Stasiorowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB przy udziale Członków Komisji Egzaminacyjnych.

Harmonogram egzaminów ustnych można znaleźć tutaj.

Wszystkim kandydatom życzymy pomyślności!