Dzień Bezpiecznej Budowy 08.05.2015r. już za nami

Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w dniu 08.05.2015r. w seminarium Dzień Bezpieczna Budowa, którego celem było propagowanie odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań na obszarach objętych budową. Wydarzenie kierowane do studentów, absolwentów kierunku Budownictwo oraz Geodezja i Kartografia, a także pracowników lokalnych firm branżowych.

Uroczystego otwarcia dokonał dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM, Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie jednocześnie kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Uroczystości przebiegały pod Patronatem Okręgowego Inspektora Pracy Marka Wójciaka oraz Patrona Wspierającego czyli W-MOIIB.

Ceremonii wręczania nagród dokonywali dr inż. Jacek Zabielski Prodziekan ds. Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa jednocześnie Przewodniczący Naszego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego W-MOIIB oraz dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM.

Odbyły się następujące prelekcje:
– ”Dachy płaskie – nowe wyzwania” dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM, Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie;
– „Bezpieczne praktyki na budowie” Tomasz Zieliński „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding sp. z o.o.;
– „Działania prewencyjne w budownictwie realizowane przez PIP” nadinspektor Włodzimierz Łabanowski, Okręgowa Inspektorat Pracy w Olsztynie;
– „Działania kontrolne w budownictwie” starszy inspektor pracy-specjalista Włodzimierz Wiśniewski, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie;
– „Zakres BHP na budowie” Dyrektor Biura Grzegorz Karpa Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
– „Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego a bezpieczeństwo na budowie” dr inż. Elżbieta Szafranko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
– „Bezpieczeństwo prowadzenia robót w pasie drogowym” Tomasz Radzikowski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i dr inż. Joanna Żukowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
– „Pożary na placach budowy” st. kpt mgr inż. Łukasz Godlewski Państwowa Straż Pożarna w Olsztynie.
Następnie kolejno odbyły się prezentacja posterów studenckich przygotowanych na konkurs „Bezpieczna Budowa” potem wybór najciekawszych posterów i wręczenie nagród następnie prezentacja firm branżowych oraz konkurs z nagrodami dla studentów „Wiedza budowlańca”.
Na zakończenie wystąpił artystyczny zespołu rockowego The Second Chance.

IMG_0454 IMG_0472 IMG_0481 IMG_0486 IMG_0497 IMG_0500 IMG_0529 IMG_0530 IMG_0546 IMG_0550 IMG_0561 IMG_0572 IMG_0581 IMG_0592 IMG_0593