XXI Zjazd W-MOIIB – informacje bieżące, trochę wspomnień w oku obiektywu

W piątek 22 kwietnia 2022 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ustępujące organa przedstawiły sprawozdania z mijającej kadencji. Wręczono wiele odznaczeń, odznak, nagród i wyróżnień. Goście nie szczędzili słów uznania dla ustępującego Przewodniczącego Rady W-MOIIB Mariusza Dobrzenieckiego. Podziękowania otrzymał również od przedstawicieli organów Izby. Ze sceny schodził przy owacjach Gości i Delegatów bijących brawo na stojąco. Nowym Przewodniczącym Rady W-MOIIB na kadencję 2022-2026 został obdarzony zaufaniem delegatów Jarosław Kukliński. Wkrótce szersza relacja okraszona zdjęciami z obrad. 

Skład organów W-MOIIB na VI kadencję na lata 2022-2026 - link