XX Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB (23.04.2021r.)

https://www.youtube.com/watch?v=FJaIG4fekTo

To były obrady inne niż wszystkie. Zjazd został przeprowadzony z połączeniem wielu technik, wykorzystywanych do komunikacji zdalnej.

Zjazd poprzedziło wiele godzin przygotowań w gronie Prezydium Rady W-MOIIB, specjalistycznych firm wspierających i Delegatów. Odbywał się on w czterech sektorach. W wirtualnym studio obrady prowadził Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB i jednocześnie przewodniczący Zjazdu. Przy stole prezydialnym zasiedli również: Marian Zdunek – sekretarz Rady i w tym dniu sekretarz Zjazdu oraz Wiesława Kędzierska-Niemyjska – skarbnik oraz dwóch zastępców przewodniczącego: Jarosław Kukliński i Janusz Nowak. Na drugim planie przed monitorami pracowali Delegaci. Frekwencja – 89%. Strony miały kontakt audio-wizualny przez Microsoft Teams. Zakulisowy plan stanowiła obsługa techniczna, a nad całością czuwała obsługa prawna, przewodniczący Organów W-MOIIB i p.o. Rzecznik Koordynator.

Delegaci wysłuchali sprawozdań organów W-MOIIB i zostały one jednogłośnie przyjęte. Tak samo sprawozdanie finansowe za 2020 r. i budżet na rok 2021. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium Radzie W-MOIIB za 2020 r. Podjął 14 uchwał i przyjął trzy wnioski. Treści sprawozdań, uchwał i wniosków zjazdowych są zamieszczone na stronie internetowej Izby.

Dziękujemy serdecznie Delegatom za aktywny udział w obradach Zjazdu, który z uwagi na formę wymagał dużej dyscypliny i zaangażowania z Waszej strony. Podziękowania również dla wszystkich uczestniczących w przygotowaniach i obsłudze Zjazdu.

Informacje formalne – kliknij